ស្តេម មុខវិជ្ជាដែលសិស្សជំនាន់ថ្មីគួរចាប់យក

 

បទសម្ភាស៍រវាង BTV News និង លោកនាយរង សម្យ កំសាន្ត ស្តីពីកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី 

 

តើអ្វីទៅ​ជា​សាលារៀន​ជំនាន់​ថ្មី​ NGS?

កម្ពុជា-កូរ៉េ បន្តកិច្ចប្រតិបត្តិអប់រំការតាមរយៈការផ្លាស់ប្តូរទស្សនកិច្ច

 

កម្មវិធីតុមូលវីអូឌី ប្រធានបទ ៖ សាលារៀនជំនាន់ថ្មីផ្សាយថ្ងៃទី០៥ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨

បទសម្ភាស៍រវាង CNC និង ឯកឧត្តម ឡោ ឆវណ្ណា អគ្គនាយករងអប់រំ ស្តីពីកម្មវិធីសាលារៀនជំនាន់ថ្មី 

 

សាលា​រៀន​ជំនាន់​ថ្មី ​ត្រូវ​បាន​រៀបចំ​ឡើង​ដើម្បី​ឲ្យ​ស្រប​ទៅតាម​បរិបទ​នៃ​សតវត្សរ៍ ទី​២១ សំដៅ​ជំរុញ​​ប្រសិទ្ធភាព​ក្នុង​ការ​​អប់រំ​ ដោយ​ប្រើប្រាស់​​វិធីសាស្ត្រ​ថ្មីៗ កម្មវិធី​សិក្សា​ផ្សារភ្ជាប់​ទៅ​នឹង​​​ផ្នែក​បច្ចេកវិទ្យា ព្រមទាំង​មាន​​​បញ្ចូល​​នូវ​មេរៀន​បំណិន​ជីវិត​ ដើម្បី​បណ្ដុះ​នូវ​ធនធាន​មនុស្ស​ប្រកប​ដោយ​សមត្ថភាព។

គ្រូ-សិស្សសាលារៀនជំនាន់ថ្មី រីករាយយ៉ាងខ្លាំង បន្ទាប់ពីសាលាដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់.khmer


Page generated in 0.0074 seconds, with 6 database query and 6 memcache.