វិទ្យាល័យព្រះស៊ីសុវត្ថិ សាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ទំនាក់ទំនងការិយាល័យ អាគារ D

លេទទូរស័ព្ទ   : (+855) 89 899 632 លោកនាយករង សម្យ កំសាន្ត

                      (+855) 70 399 606 លោកនាយករង ហួត ស៊ាងហៃ

                      (+855) 12 926 656 លោកនាយិកា ទ្រី វិុច

ហ្វេសប៊ុក     : New Generation School, Preah Sisowath

តេឡេក្រាម  : 089 899 632 or @Samkamsann

អ៊ីមែល        : info@preahsisowath.edu.kh 

                  : preahsisowath@gmail.com.kh 

គេហទំព័រ     : www.preahsisowath.edu.kh   

អាសយដ្ឋាន  :មហាវិថី ព្រះនរោត្តម, សង្កាត់ផ្សារថ្មី៣(១២២១០), ខណ្ឌដូនពេញ(១២២០០), ភ្នំពេញ, កម្ពុជា.khmer


Page generated in 0.0071 seconds, with 5 database query and 6 memcache.